Wsparcie sekcji juniorskich

Ze względu na znaczenie imprezy dla rozwoju golfa juniorskiego w Polsce, zarząd PZG podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego i rzeczowego dla sekcji juniorskich – partnerów Narodowego Programu Rozwoju Juniorów, których zawodnicy wezmą udział tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w golfie.

Wsparcie finansowe i rzeczowe polegać będzie na następujących zasadach:

1. Udział w zawodach, wyżywienie (posiłki: śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie i opieka nad uczestnikami są całkowicie bezpłatne

2. Sfinansowanie kosztów dojazdu zawodników z klubu na zawody (tam i z powrotem) w ramach grup zorganizowanych pod kierownictwem trenera klubowego na podstawie faktur i rachunków dokumentujących poniesione koszty. Preliminarz poniesionych kosztów powinien zostać uzgodniony z PZG na 7 dni przed zawodami. Na tej podstawie PZG rozliczy koszty podróży w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. W uzasadnionych przypadkach PZG może odmówić sfinansowania kosztów pokrycia dojazdu. W sprawie rozliczeń prosimy o kontakt pod adresem mailowym organizacja@pzgolf.pl.

Uwaga:

a) PZG nie zwraca kosztów eksploatacji samochodu w ramach tzw. krajowej stawki kilometrowej, a jedynie zwraca koszty zakupu paliwa na podstawie przedłożonych faktur, zakupu biletów zbiorowego transportu publicznego – kolejowego (II klasa) oraz samochodowego (PKS, Polski Bus itp.).

b) Wszystkie faktury muszą być bezwzględnie wystawione na następujące dane:

Polski Związek Golfa
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
NIP: 118-13-89-478

W przeciwnym razie poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.

 

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów