Jak zacząć?

1.Rekrutacja

Aby zrekrutować juniorów trener może zorganizować dzień otwarty na polu golfowym, podczas którego zaprezentuje swój program rodzicom. Może również zaproponować program klubowiczom jak i dzieciom z okolic pól golfowych. Najważniejsze, aby zgromadził wokół siebie dzieci, które mogą stać się beneficjentami.
Każdy junior musi rozpocząć program od poziomu początkującego. Wówczas otrzyma białą opaskę i zawieszkę.

2. Podział dzieci

Na początku programu powinno się podzielić dzieci na grupy na podstawie wieku biologicznego (wiek należy oszacować w miarę możliwości, dokładniejsze wyniki będą dostępne po dokonaniu pomiarów). Warto regularnie, co miesiąc, zbierać od rodziców informacje o tempie wzrostu ich dzieci. Pomogą one w określeniu fazy rozwoju dzieci. Następnie trener rozpoczyna pracę z konkretnymi grupami dzieci, zgodnie z ich predyspozycjami i możliwościami.

3. Planowanie programu

Należy dokładnie zaplanować treningi dla każdej z grup. Warto w tym momencie, uwzględnić, ile stacji będą pokonywać dzieci, jakie ćwiczenia muszą wykonać, kiedy będą grać na polu, jaki sprzęt będzie potrzebny, itp.  Odpowiednie planowanie pozwoli na określenie celów oraz działań, jakie muszą być podjęte, aby je osiągnąć.

 

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów