Kompendium wiedzy

Etapy rozwoju golfisty (podstawy)

Badania naukowe pokazały, że dziecko musi najpierw nabyć podstawowe umiejętności ruchowe, a dopiero potem podstawowe umiejętności sportowe.

Pominięcie pierwszego etapu a, co za tym idzie, zbyt wczesne przejście do umiejętności sportowych może mieć negatywny wpływ na rozwój zawodniczy dziecka. Większość ekspertów zgadza się ze stwierdzeniem, iż dobrze rozwinięte PUR (podstawowe umiejętności ruchowe) pozwolą na szybsze opanowanie i rozwinięcie ukierunkowanych zdolności golfowych, co w rezultacie umożliwia osiągnięcie wyższego poziomu zawodniczego.

images_3

Seefeldt 1980

Przyczyny słabych podstawowych umiejętności ruchowych:
• ograniczony kontakt ze sportem w fazie rozwoju,
• brak dostępu do obiektów sportowych,
• nowoczesny, mało aktywny tryb życia,
• brak gier  i zabaw,
• źle wykształceni trenerzy,
• zbyt ambitni trenerzy,
• źle dopasowany sposób treningu dla dzieci,
• zbyt szybkie nastawienie na rywalizację i na wynik,
• źle poinformowani rodzice,
• wpływ rodziny.

Podstawowe umiejętności ruchowe (PUR)
Podstawowe umiejętności ruchowe są to czynności ruchowe, które angażują co najmniej dwie partie ciała. Nazywane są one elementarzem sportu. Dr Vern Seefeldt dzieli je na cztery kategorie:

Przejście z PUR do PUS
Faza przejścia następuje zazwyczaj w wieku około 7 lat, kiedy powinniśmy zacząć uczyć PUS (podstawowych umiejętności sportowych). Faza aplikacji następuje po opanowaniu PUR i przed rozpoczęciem okresu dojrzewania. Im więcej czasu poświęcimy kształtowaniu podstaw PUS, tym będą one bardziej trwałe, co pozwoli nam w późniejszym czasie na kształtowanie trwałych i efektywnych umiejętności sportowych.

Różnica pomiędzy PUR a PUS
Uderzanie przedmiotu z ziemi kijem golfowym jest podstawową umiejętnością ruchową. Ucząc się tego, pojumujemu jak uderzać piłki o różnych wymiarach jedno lub oburącz. Dzieci uczą się również uderzać piłkę poruszająca się z inną prędkością, czasami uderzając do celu, czasami uderzając na odległość.

Kiedy dziecko uczy się chippować piłkę na green używając ruchu golfowego, starając się zatrzymać piłkę na określonej części greenu, wtedy przechodzi z PUR do PUS.

Podstawowe umiejętności sportowe (PUS)
Podstawowe umiejętności sportowe możemy podzielić na cztery kategorie, z czego trzy to podstawy potrzebne do uprawiania większości sportów, a kategoria czwarta zarezerwowana jest tylko dla golfa.

Świadomość sportowa
Świadomością sportową możemy nazwać rozwinięcie na odpowiednim poziomie zarówno PUR jak i PUS. Pozwola ona dziecku na aktywne i efektywne uczestnictwo w bardzo wielu zajęciach ruchowych, jest to również podstawa sprawności fizycznej.

images_4

Ltad.ca

Podstawowe umiejętności ruchowe i sportowe powinny zostać wykształcone jeszcze przed
rozpoczęciem okresu pokwitaniowego.

 

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów