Kompendium wiedzy

Przykładowy obwód treningowy dla różnych faz rozwojowych.

Obwody treningowe pomagają w ustaleniu zakładanych celów przy określonym treningu. Oto przykłady 5 obwodów treningowych. Każdy z nich jest przeznaczony dla odmiennych grup wiekowych, w związku z czym planowane cele w każdym z nich są inne.

1. Podstawy (zabawa): 6 do 9 lat (chłopcy) / 6 do 8 (dziewczęta) W etapie tym głównym celem jest kształtowanie podstawowych umiejętności ruchowych, które powinny być opanowane w możliwie najwyższym stopniu. Na ich kształtowanie powinno się poświęcić 75% programu. Pozostałe 25% może być przeznaczone na trening fizyczny z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała w celu budowania mobilności i stabilności. Jest to okres sensytywny dla kształtowania szybkości tak więc zabawy powinny zawierać dużo gier szybkościowych, zręcznościowych, ze zmianami kierunku poruszania się.
2. Ucz się gry: 9 do 12 lat (chłopcy) / 8 do 11 lat (dziewczęta) W okresie tym zapoznajemy dziećmi z możliwie jak największą ilością dyscyplin sportowych, kontynuując jednocześnie doskonalenie PUR i  wprowadzając specyficzne element golfowe. 70% czasu poświęcamy na doskonalenie umiejętności, 30% na przygotowanie fizyczne z wykorzystaniem ciężaru ciała, piłek lekarskich i dużych piłek gumowych.
3. Trenuj grę – I etap: 12 do 14 lat (chłopcy) / 11 do 13 lat (dziewczęta) Kiedy juniorzy rozpoczną okres pokwitaniowy są gotowi do rozpoczęcia 1 fazy okresu „trenuj grę”. Kiedy osiągnął szczyt okresu pokwitaniowego, przejdę do fazy 2. Dla wielu zawodników faza 1 jest dość trudna ze względu na szybki rozwój, powodujący utratę koordynacji. W okresie tym powinno się utrzymać podstawowy trening bez zaawansowanych mechanizmów odmachu.
4. Trenuj grę – II etap: 14 do 16 lat (chłopcy) / 13 do 15 lat (dziewczęta)W związku z dojrzałością umysłową zawodników w tym wieku, możemy zwiększyć ilość treningu o charakterze ścisłym. Cele powinny być ustalane indywidualnie i nakierowane na poprawę mechanizmów wymachu. W 1 fazie nie stosujemy jeszcze mocnego treningu siłowego ze względu na brak dojrzałości fizycznej zawodników.
5. Ucz się rywalizacji do Zwyciężaj: 16 do 23+ lat (mężczyźni) / 15 do 23+ lat (kobiety)
Jest to okres zaplanowany dla tych, którzy myślą poważnie o karierze zawodniczej amatorskiej lub zawodowej. Jest on rozciągnięty na kilka lat i z roku na rok powinien zwiększać swoją objętość. Przed jego rozpoczęciem zawodnik powinien trenować co najmniej 16 godzin tygodniowo (z czego 6 grając na polu). Przez pierwsze 4 lata częstotliwość powinna się zwiększyć do 18 godzin z czego 12 grając na polu.

 

Każda jednostka treningowa powinna rozpoczynać sie rozgrzewką i powinna być zakończona tzw. ochłodzeniem organizmu (cool down)

rozgrzewka
1. Przykładowy  trening obwodowy: 
Podstawy (zabawa)

W tym wieku można prowadzić zajęcia z 32 dziećmi (po dwoje na jednej stacji), wówczas powstanie 16 stacji. Trzeba zawsze pamiętać o bezpieczeństwie i o odpowiedniej ilości nauczycieli czy instruktorów. Oczywiście nie zawsze musi być 16 stacji. Jeśli jest przygotowanych tylko 6 stacji przygotowania ogólnego i 4 stacje golfowe,w następnym tygodniu można ustawić 6 stacji, których nie było tydzień wcześniej. Uczestnicy nie powinni przebywać na jednej stacji dłużej niż 5 minut. Wszystkie ćwiczenia musza być bezpieczne a sprzęt miękki.

rozgrzewka2
rozgrzewka2.

2. Przykładowy trening obwodowy: Ucz się gry

Wykorzystując program można prowadzić zajęcia z 22 dziećmi (po dwoje na jednej stacji). Ćwiczący spędzają około 7 minut na każdej stacji.

ucz sie gry

3. Przykładowy  trening obwodowy: Trenuj grę 

W momencie, kiedy zawodnicy rozpoczną skok pokwitaniowy można z nimi rozpocząć fazę I uczenia: trenowania gry. W momencie osiągnięcia szczytowej fazy skoku pokwitaniowego rozpoczną fazę II. Optymalnie w zajeciach moze brać udział 10 zawodników. Na każdej stacji zawodnik powinien znajdować się co najmniej 15 minut.

trenuj etap I

4. Przykładowy trening obwodowy: Trenuj grę – II etap 

Optymalnie w zajeciach moze brać udział 10 zawodników. Na każdej stacji zawodnik powinien znajdować się co najmniej 15 minut.

etap II

5. Przykładowy trening obwodowy: Ucz się rywalizacji do Zwyciężaj

Maksymalna ilość trenujących powinna wynosić 6 osób. Na każdej stacji zawodnik powinien znajdować się co najmniej 15 minut.

zwyciezaj

 Program oparty na TPI Junior Program

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów