Kompendium wiedzy

Specjalizacja w golfie

Badania pokazują, że w sportach, w których o sukcesie decyduje podejmowanie decyzji, do osiągnięcia mistrzostwa sportowego nie potrzebna jest wczesna specjalizacja.

Wczesna specjalizacja (przed okresem maksymalnego tempa wzrostu podczas dojrzewania [PHV = Peak Height Velocity] może prowadzić do:
• braku równowagi fizycznej,
• częstych kontuzji,
• wczesnego znużenia,
• zaburzonego rozwoju podstawowych umiejętności ruchowych.

Są oczywiście dyscypliny sportu, w których wczesna specjalizacja ma bezpośredni wpływ na możliwość odniesienia sukcesu. Są nimi: gimnastyka, łyżwiarstwo figurowe czy skoki do wody. W innych dyscyplinach sportu zawodnicy potrzebują co najmniej 10 lat treningu, aby awansować na najwyższy poziom sportowy.

Wiekszość zawodników, którzy odnieśli sukces w sporcie dorosłym najczęściej rozwijała się zgodnie ze schematem poniżej:
• 6-12 lat – okres próbny, podczas którego dzieci uprawiają wiele różnych sportów, które kształtują
w naturalny sposób podstawowe umiejętności ruchowe;
• 13-15 lat – w okresie tym zmniejsza się ilość uprawianych dyscyplin na rzecz większego zaangażowania
w kilka głównych dziedzin;
• 16+ – w okresie tym zawodnik decyduje sią na jedną główną dyscyplinę sportu i inwestuje swój czas w jej trenowanie.

Badania pokazały, iż większość zawodników, którzy osiągnęli mistrzostwo, jako dzieci uczestniczyło w zorganizowanych grach, a nie w zorganizowanym treningu. Trening nastąpił w późniejszym etapie ich rozwoju zawodniczego” – Cote and Hay (2002), Bloom (1985), Carslon (1988)

Zorganizowana gra i zorganizowany trening

Zorganizowana gra – ma na celu zapewnienie przede wszystkich radości z zabawy. Ma ona proste zasady (sportowe), które często są ustalane przez same dzieci lub przed dorosłego, biorącego udział w grze. Obowiązującą zasadą dla dorosłych powinna być reguła: Przygotuj wszystko i bądź cicho.

Zorganizowany trening – ma na celu podnoszenie poziomu zawodnika na wyższy poziom. Charakteryzuje się on ciężką pracą, gdzie motywacją jest wynik sportowy a nie zabawa.

Dzieci kochają grać. Gry sportowe rozwijają fizycznie ale również uczą współpracy, współzawodniczenia, komunikacji, wzajemnego zaufania, równości oraz tego, co oznacza sukces. Dzieci lubią zabawę nie trening. Trener powinien starać się zamienić trening w zabawę, zwłaszcza pośród młodszych dzieci. Zorganizowana gra jest także treningiem!

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów