Kompendium wiedzy

Trening w poszczególnych fazach rozwoju

Stacje

Trening powienien mieć formę stacyjną, tak aby dzieci były w ciągłym ruchu a zajęcia były dla nich ciekawe. Każde ćwiczenie powinno być powtarzane wielokrotnie na różnych zajęciach, aby były dobrze utrwalone.

Ilość stacji podczas treningu zależy od:
• dostępnych obiektów,
• dostępnego sprzętu,
• długości treningu,
• ilości juniorów,
• dodatkowej pomocy (instruktor, rodzice).

Nie trzeba za każdym razem ustawiać wszystkich stacji. Warto jednak budować miesięczny cykl treningu, aby uzyskać pewność iż wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego rozwoju są trenowane.

Zajęcia powinny być dynamiczne, bezpieczne, zabawne i zrozumiałe. Trener nie może wprowadzać jednocześnie zbyt wielu elementów, powinien koncentrować się na jednym zadaniu.

Warto wprowadzać również zabawy grupowe jak przeciąganie liny, wyścigi, itp. Dzieci nie tylko je lubią, lecz również integrują się w ich trakcie. Co pewien czas, zwłaszcza przy podsumowaniach można zaprosić rodziców, aby wiedzieli, jaki bytł cel zajęć i czego ich dzieci się nauczyły.

 

Chwyt Naucz tego, że obie dłonie mają się dotykać (dłonie razem). Kciuki nie muszą być ułożone poprawnie na chwycie. Ułóż dzieciom dłonie tak, aby były skierowane do siebie, a lewy kciuk znajdował się pod linią życia prawej dłoni. Ułóż lewy kciuk na prawo od środka uchwytu, a prawy na lewo. Ułóż dzieciom dłonie sposobem nakładanym lub zaplatanym. Pokaż chwyt kija w sposób bardziej zaawansowany.
Ustawienie ciała Nauczaj, jak ułożyć główkę kija
prostopadle do celu
z wykorzystaniem
przyrządów do pomocy.
Nauczaj, jak ustawić główkę kija, tułów i biodra do linii uderzenia
z wykorzystaniem przyrządów do pomocy.
Pełne ustawienie ciała – główka kija, linia kolan, bioder, barków do linii uderzenia z wykorzystaniem przyrządów do pomocy.
Postawa
i ustawienie piłki
Nauczaj jednego ustawienia piłki dla wszystkich uderzeń. Rozkrok na szerokość uchwytu, piłka po środku postawy. Nauczaj dwóch ustawień piłki – lewa pięta dla woodów i puttowania, środkowe ustawienie dla ironów i chippingu. Szerokość rozkroku na długość uchwytu dla pełnego swingu. Nauczaj trzech postaw i ułożeń piłki dla pełnego swingu.
Postura Nauczaj atletycznego balansu –czterokierunkowy punkt balansu pomiędzy pietą i palcami, przodem i tyłem. Nauczaj, jak poprawnie zgiąć się
w biodrach, zginając kolana.
Nauczaj poprawnej pozycji pleców (neutralna pozycja miednicy).
Przenoszenie ciężaru ciała Nauczaj dzieci przenoszenia ciężaru na przednią nogę podczas końcowej fazy uderzenia. Dodaj przeniesienie ciężaru na nogę tylną podczas odmachu (backswingu). Zacznij nauczać dziecko, jak obracać ciało wokół osi postawy wyjściowej.
 Putting Nauczaj, jak rozpoznawać duże, łatwe do zauważenia pochyłości na greenie. Ucz chwytu kija z dłońmi równolegle na kiju, wyjaśnij, że nie ma przenoszenia środka ciężkości podczas uderzenia. Upewnij się,
że odmach jest krótszy niż podcza pełnego
uderzenia (na szerokość stóp)
Nauczaj, jak rozpoznawać różne kombinację pochyleń na greenie (boczne, pod gorę, z góry). Ucz chwytu kija z dłońmi równolegle na kiju, z kciukami na środku uchwytu. Nauczaj ustabilizowanego ruchu ciała bez ruchów bocznych. Upewnij się, że uczniowie dostosowywują długość wymachu do długości uderzenia w celu kontroli dystansu. Nauczaj juniorów czytania greenu z 360 stopni. Nauczaj wszystkich rodzajów chwytów kija. Zwróć uwagę na różnicę
ułożenia rąk przy puttowaniu i pełnym uderzeniu (puttowanie – zgięte łokcie, ramiona w linii kija). Pokazuj dalszy, stabilny ruch ciała, bez ruchu kończyn dolnych. Nauczaj, że kij po uderzeniu piłki powinien pokonać taką samą drogę jak w czasie odmachu.  
 Chipping Zwróć uwagę na różnicę w długości odmachu pomiędzy chippem a pełnym uderzeniem.
W chippie wymach jest na wysokości kolan. 
Nauczaj, że stopy w pozycji wyjściowej powinny być rozstawione na szerokość 1 główki kija. Minimalizuj pracę nadgarstków podczas uderzenia, zastępując ją praca ramion.
Ucz kontroli mocy uderzenia poprzez odpowiednią długość odmachu w zależności od dystansu. Nauczaj, że kontakt kija z podłożem musi być delikatny, aby piłka wzbiła się w powietrze.
Nauczaj otwartej postawy (noga przednia w pozycji otwartej). Wyjaśnij, że dzieci mogą podążać wzrokiem za
piłką po uderzeniu. To pozwoli na właściwe przeniesienie ciężaru ciała i rotację ciała po uderzeniu w piłkę
 Pitching Zacznij nauczać pozycji główki kija z neutralnej do otwartej podczas backswingu. Różnicuj długość odmachu w celu kontroli mocy przy różnych odległościach uderzenia.

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów