Kompendium wiedzy

Wiek biologiczny

Wiek kalendarzowy a wiek biologiczny

Wszystkie dzieci z wiekiem rosną ale czas wzrostu, prędkość wzrostu i poziom rozwoju może różnić się diametralnie u dzieci w tym samym wieku. Dlatego też ważnym jest, aby znać różnicę pomiędzy wiekiem kalendarzowym a wiekiem biologicznym.

• Wiek kalendarzowy (chronologiczny) = ilość lat i dni od momentu narodzin.
• Wiek biologiczny = stopień fizycznej, psychicznej, poznawczej i emocjonalnej dojrzałości. Jest miarą biologicznej dojrzałości organizmu.

Narodowy Program Rozwoju Juniorów bazuje na wieku biologicznym dzieci. Tylko w oparciu o wiek biologiczny dziecka możemy wpływać i kształtować odpowiednie cechy w danym etapie jego rozwoju. Naszą ideą jest jak najefektywniejsze rozwijanie cech w zależności od poziomu rozwoju a nie ujednolicony trening dzieci, niezależnie od ich wieku biologicznego.

Tempo wzrostu ma bezpośredni związek z wiekiem rozwojowym/biologicznym dziecka i może pomóc nam w jego ocenie. Jest ono określone w cm/rok wzrostu dziecka. Obliczając, w jakiej fazie wzrostu jest dziecko, możemy obliczyć jego wiek biologiczny.

Gatunek ludzki ma określone, zbliżone tempo wzrostu, którego przykład znajduje się poniżej:

images_7

Krzywa poniżej przedstawia tempo wzrostu dla chłopców:

images_6

Na wykresie powyżej należy zwrócić uwagę na dwa kluczowe etapy:

1. Szczyt tempa wzrostu (ang. Peak Height Velocity: PHV) – maksymalny punkt tempa wzrostu, które występuje podczas dojrzewania płciowego:
•średni wiek dla chłopców 13,8 – 14,1;
•średni wiek dla dziewcząt 11,6 – 12,1;

2. Start (ang: Take-off: TO) – moment rozpoczęcia okresu pokwitaniowego:
• średni wiek dla chłopców 10,0 – 12,1;
• średni wiek dla dziewcząt 8,2 – 10,3;

Dziewczęta rozwijają sie średnio o dwa lata szybciej niż chłopcy, przy czym u dziewcząt nie ma tak gwałtownego skoku pokwitaniowego. Kontrola tempa wzrostu pomaga nam określić, w jakiej fazie rozwoju jest dziecko, dzięki czemu możemy odpowiednio zaadoptować trening.

Poniżej krzywe wzrostu dziewcząt i chłopców:

Dziewczęta:

images_8

Chłopcy:

images_9

Jak mierzyć wiek biologiczny ?
Aby zmierzyć wiek biologiczny, możesz korzystać ze strony:
http://www.growmetry.com/App/index.asp

Growmetry to system pozwalający skalkulować w prosty sposób wiek biologiczny dziecka. Dokonujemy pomiaru, który potem wprowadzamy do systemu, a ten dokonuje wszystkich kalkulacji automatycznie. Warto pamiętać, że pomiar musi odbywać się co miesiąc, tego samego dnia rano, o tej samej porze . Podczas badania dziecko powinno stać na boso.

 

Źródło powyżej użytych wykresów:
ispot

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów