Fazy rozwoju

Większość programów długoterminowych jest podzielona na 8 etapów.

fazy rozwoju długoterminowego

Aktywny start

Podstawy (Zabawa)

Cele

_________________________________________________________________________________

Ucz się gry

Cele

__________________________________________________________________________________

Trenuj grę

Cele

__________________________________________________________________________________
Ucz się rywalizacji

 

Cele

__________________________________________________________________________________
Trenuj do rywalizacji

Cele

__________________________________________________________________________________
Trenuj aby zwyciężać

Cele

__________________________________________________________________________________

Zwyciężaj

Cele

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów