O programie

Począwszy od 2011 r. wszystkie realizowane przez Polski Związek Golfa inicjatywy dotyczące popularyzacji i rozwoju golfa wśród dzieci i młodzieży zostały przekształcone w projekt pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Juniorów”.

Jego realizacja w kolejnych latach ma za zadanie przyczynić się do stworzenia piramidy selekcji do golfa wyczynowego w Polsce, a w szczególności do zwiększenia liczby juniorów czynnie uprawiających ten sport. Jego celem jest nie tylko rozwój golfa wyczynowego, ale również promocja golfa amatorskiego wśród dzieci i młodzieży jako sportu dla wszystkich i sportu na całe życie. Środkiem do realizacji tych celów jest organizacja współzawodnictwa sportowego na poziomie juniorskim – turniejów golfowych oraz prowadzenie ujednoliconego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Program został opracowany pod kierownictwem Michaela O’Briena, trenera kadry narodowej i równocześnie dyrektora ds. edukacji w PGA Polska. Jest zaadaptowaną na potrzeby polskiego golfa młodzieżowego wersją kanadyjskiego programu LTAD (Long Term Atletic Development – Długoterminowy Rozwój Zawodnika), którego ideą przewodnią jest założenie, że łatwiej jest wychować golfistę ze sportowca niż odwrotnie, a o pełnym sukcesie szkolenia sportowego decydują wyniki osiągane w wieku dorosłym, nie juniorskim.

Program jest realizowany w sekcjach juniorskich klubów golfowych na terenie całej Polski, przez wykwalifikowanych i profesjonalnych instruktorów golfa zrzeszonych w PGA Polska – partnera szkoleniowego programu.

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów