System klasyfikacyjny

Każdy junior, który przystąpi do programu, otrzyma indeks. W indeksie juniorzy znajdą informacje o tym, jakie zadania muszą wykonać, aby zdobyć poszczególne poziomy. Wszystkie próby będą odnotowywane (maksimum dwie na miesiąc) w ich indeksach i podpisywane przez instruktora, który będzie następnie przekazywał dalej informację o postępach danego juniora.

Zawodnik, który zaliczy test golfowy otrzymuje zawieszkę na torbę w kolorze odpowiednim dla poziomu, który zaliczył.

POZIOM POCZĄTKUJĄCY
Pierwsze 3 poziomy będą miały na celu zapoznanie z podstawami gry oraz rozwijanie podstawowych umiejętności ruchowych oraz podstawowych umiejętności specyficznych dla dyscypliny.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
Poziom średniozaawansowany koncentrować się będzie na bardziej zaawansowanych aspektach gry, na rozwoju umiejętności golfowych przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności ruchowych niezbędnych do współzawodniczenia w późniejszym czasie.

POZIOM ZAAWANSOWANY
Poziom zaawansowany będzie się koncentrował na nauczaniu współzawodniczenia oraz na współzawodniczeniu na najwyższym poziomie juniorskim zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Fizycznie juniorzy będą wchodzili w wiek, w którym oczekiwać się od nich będzie zaliczenia znacznie trudniejszych prób sprawnościowych.

Ważnym elementem tego programu jest to, iż zawodnik nie może awansować do poziomu średniozaawansowanego jeśli nie zaliczy wszystkich testów sprawnościowych i golfowych w poziomie podstawowym. To samo dotyczy awansu do poziomu zaawansowanego. Przykładowo, aby awansować do poziomu zaawansowanego, trzeba ukończyć poziom purpurowy testów sprawnościowych i golfowych.

images_1

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów