Otwarty Dzień Narodowego Programu Rozwoju Juniorów – podsumowanie

24 kwietnia w Centrum Szkolenia Kadry Narodowej, w Sobieniach Królewskich, odbył się Dzień Otwarty Narodowego Programu Rozwoju Juniorów. Trenerzy kadry i zarazem koordynatorzy programu z ramienia PZG i PGA Polska – Mike O’Brien i Filip Naglak, przy pięknej pogodzie, przeprowadzili szkolenia dla blisko 40 instruktorów i nauczycieli z całej Polski. Na podwarszawskim polu zjawili się także juniorzy, którzy po raz pierwszy przeszli testy sprawnościowe programu.

„Celem szkolenia podczas Otwartego Dnia było przybliżenie trenerom, nauczycielom i instruktorom pracującym z młodzieżą metodyki Narodowego Programu Rozwoju Juniorów. Dążymy do rozwijania juniorów na poziomie ogólnej sprawności fizycznej, równolegle z umiejętnościami golfowymi. Jednym z kluczowych zadań programu jest rozwój systemu szkolenia sportowego, w tym ujednolicenie ścieżek treningowych w klubach, na terenie całego kraju ” – opowiedział Mike O’Brien, trener kadry narodowej.

Do Sobienii przyjechało 14 juniorów z Warszawy, Augustowa, Białegostoku, Lublina i Śląska. Wzięli oni udział w testach sprawnościowych i golfowych określających ich poziom sprawności ogólnej – odzwierciedlony kolorem opaski, a także poziom umiejętności specjalistycznych – odpowiadający barwie zawieszki umieszczanej przy torbie golfowej.

„Dostrzegam zdecydowany postęp wśród dzieci, które obserwowałem rok temu. Widzę, że przez ubiegły sezon, wraz ze swoimi trenerami klubowymi, włożyli sporo pracy, która już zaczyna przynosić wymierne efekty” – dodał szkoleniowiec.

W programie dnia uwzględniono także kurs „Snag Golf”, który przeprowadził Tony Howarth, Snag Master Trainer. Zajęcia ukazały sposób wykorzystania sprzętu Snag do celów dydaktycznych oraz umożliwiły uczestnikom zdobycie 1 stopnia Snag.

Otwarty Dzień Narodowego Programu Rozwoju Juniorów został przeprowadzony we współpracy przez partnerów projektu – Polski Związek Golfa, PGA Polska oraz Sobienie Królewskie G&CC.

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów