Ranking trenerów sekcji juniorskich uruchomiony!

Na początku miesiąca został uruchomiony Ranking Trenerów Klubowych Narodowego Programu Rozwoju Juniorów. Na koniec roku pięciu najlepszych trenerów w Polsce otrzyma motywacyjną nagrodę finansową za osiągnięcia szkoleniowe.

Mechanizm rankingu jest prosty: każdy z juniorów może przyporządkować do swojego konta w systemie Eagle 2.0 szkolącego go trenera. Wskazanym trenerem może być członek lub aplikant PGA Polska, jak również osoba posiadająca uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf wydane przez AWF (w takim przypadku nazwisko i imię szkoleniowca należy przesłać na adres email: admin@pzgolf.pl). Uwaga: zawodnik może dokonać wyboru trenera prowadzącego tylko raz w sezonie.

Na podstawie punktów uzyskanych przez swoich podopiecznych w kategoriach juniorskich rankingu PZG w całym sezonie 2018 trenerzy będą klasyfikowani w Rankingu, a 5 najlepszych otrzyma motywacyjną nagrodę finansową (1 miejsce – 10 tys. zł, 2 miejsce – 8 tys. zł, 3 miejsce – 6 tys. zł, 4 miejsce – 4 tys. zł, 5 miejsce – 2 tys. zł).

Zapraszamy juniorów do uzupełniania swoich trenerów prowadzących w koncie golfisty!

1. Wejdź na www.pzgolf.pl
2. Zaloguj się do konta golfisty TUTAJ.
3. Kliknij na odnośnik w czerwonym komunikacie „Prosimy o wybranie trenera do rankingu. Może to zrobić tutaj.”
4. Wybierz imię i nazwisko trenera z listy.
5. Zapisz swój wybór.

Fot. Shots on the Fairway

slider2

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów