Setka dzieci z Pomiechówka uczyła się gry w golfa

Pod koniec sierpnia ponad setka dzieci z gminy Pomiechówek uczestniczyła w akademii golfa zorganizowanej przez pole golfowe Lisia Polana wraz ze Stowarzyszeniem Sportowym SKS Blusoft Mazovia Warszawa. Inicjatorem przedsięwzięcia jest gmina Pomiechówek i jest to część większego programu aktywizacji sportowej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych tej gminy.

Akcja, której początek dały zajęcia na polu golfowym obejmować, będzie także inne dyscypliny sportu – pływanie, tenis, tańce, akrobatyka, koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa czy jeździectwo. Ma ona na celu w pierwszym etapie zapoznanie dzieci w wieku 3-11 lat z dyscyplinami sportu, z którymi do tej pory nie miały do czynienia, w kolejnym zaś wybór i zajęcia fakultatywne z wybranej dyscypliny. Jedną z nich będzie także golf.

Inicjatywa, której opiekunem i koordynatorem projektu z ramienia gminy jest Rafał Bochenek, ma na celu stymulować ogólną koordynację i rozwój dziecka poprzez sport, nauczyć rywalizacji, koncentracji i samodoskonalenia, jak również dać szansę na lepsze życie dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

Pole golfowe Lisia Polana aktywnie włącza się w ten nurt działań, deklarując dalszą ścisłą współpracę z gminą licząc przy tym na wyszukanie talentów golfowych światowego formatu.

Źródło i foto: KG Lisia Polana

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów