Świadomość sportowa

Świadomością sportową możemy nazwać rozwinięcie na odpowiednim poziomie zarówno PUR jak i PUS. Pozwoli to dziecku na aktywne i efektywne uczestnictwo w bardzo wielu zajęciach ruchowych, jest to również podstawa sprawności fizycznej.

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów