Założenia programu szkoleniowego NPRJ w 2020 r.

Po konsultacjach z R&A oraz konsultacjach ze środowiskiem trenerów i  uwagach płynących z sekcji juniorskich prezentujemy założenia organizacyjno-szkoleniowe Narodowego Programu Rozwoju Juniorów obowiązujące w 2020 roku.

Narodowy Program Rozwoju Juniorów (NPRJ), to długofalowy projekt rozwoju golfa dzieci i młodzieży w Polsce z powodzeniem realizowany przez PZG od kilku lat. Zadaniem programu jest rozwój organizacyjno-szkoleniowy sekcji juniorskich działających przy klubach golfowych.

Stały wzrost liczby juniorów (o 10% względem 2019 r.) w Polsce oraz zadowalające wyniki uzyskane w 2019 roku, przyczyniły się do przyznania przez R&A dotacji na sezon 2020  w wysokości 40 tys. funtów.

Dzięki temu dofinansowanie dla sekcji juniorskich w ramach NPRJ w roku 2019 wyniesie 175 000 zł. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać piętnaście najlepszych klubów w rankingu Klubowy Puchar Polski Juniorów w sezonie 2019.

Głównym celem NPRJ na sezon 2020 będzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom wirusa COVID-19 i utrzymanie liczby zarejestrowanych w PZG juniorów na tym samym poziomie co w 2019 r.

Szczegóły przyznawania i rozliczania dofinansowania znajdują się w dokumencie „Narodowy Program Rozwoju Juniorów. Założenia organizacyjno-szkoleniowe w 2020 r.”.

Dokumenty:

Narodowy
Program
Rozwoju
Juniorów

Adres:

Polski Związek Golfa

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211-12,
00-697 Warszawa

Kontakt:

tel. +48 22 6305560,
fax. +48 22 6305561,
email: biuro@pzgolf.pl

NIP: 118-13-89-478;
Regon: 010345636;
KRS: 0000117289

 

Narodowy Program Rozwoju Juniorów